18.10.2018: Luk 10,25-37

25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» ...


Kilde: www.bibel.no