Smittevern på gudstjenester


Smittevernstiltakene fortsetter

 

Vi gleder oss over å være sammen, men på grunn av situasjonen er vi (som alle andre) nødt til å ta noen forhåndsregler. 

Dette er med på å forhindre smitte i tillegg til at vi ønsker at alle som kommer til kirkene våre skal føle seg trygge og ivaretatt. 

Hvis alle tar hensyn til punktene under, kommer dette til å gå bra ;)

  • Dersom du er syk eller har symptomer på Covid-19 (feber, tungpust, tørrhoste o.l) må du dessverre holde deg hjemme.
  • Vi kan totalt være 50 stk samlet på Gudstjenestene.
  • Ved ankomst skrives navnet og nummer ned og du tar håndsprit ved inngangen. 
  • Ingen fysisk kontakt eller nærhet til andre enn de du er i samme husstand med. 
  • Det er viktig at vi ikke samles inne eller utenfor kirka for å prate både før og etter gudstjenesten .

 

Velkommen!

 

Tilbake