Ungdomsarbeid

Kode B

Hei! Liker du å utforske skjulte budskap? Er du glad i å se på film?    Les mer...

Vinterleir 2018

   Les mer...

Ungdomsarbeidet vårt

   Les mer...

Bibelkvelder om Galaterbrevet

Velkomment til fem kvelder med Paulus brev til galaterne i fokus    Les mer...

Godt Skodd - Trosopplæring i menigheten

I Gulset og Skotfoss menighet får alle døpte barn eller barn o-18 år der en a...   Les mer...

Facebook

Se vår Facebook-side for Ungdomsarbeidet i Gulset kirke.    Les mer...