24.08.2017: Hebr 4,14-16

14 
    Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!
...


Kilde: www.bibel.no