Velkommen til Nærmiljøsenteret

Velkommen til Nærmiljøsenteret

Sjekk ut Nærmiljsenteret sin Facebook side: https://www.facebook.com/Gulset/

Adresse: 

Nyhusvegen 14, Postboks 1821

Skien, Norway

 

Gulset Nærmiljøsenter er en selvstendig, demokratisk og frivillig forening som vil fremme Livsglede, likeverd,medvirkning og gjensidighet som vil stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper.

Gulset Nærmiljøsenter ble stiftet som ideell forening i 2009 i et samarbeid mellom Gulset Menighetsråd, Gulset 1. speidergruppe, Gulset skolemusikk, Gulset Idrettsforening og lokale ildsjeler og ledes av et ansvarlig styre som velges av Generalforsamlingens medlemmer.
Daglig leder Gisle Lunde har siden starten ledet arbeidet sammen med styret, ansatte og frivillige medarbeidere.
Gulset Nærmiljøsenter er godkjent av Kulturdepartementet som Frivilligsentral for Gulset bydel med statlig og kommunal delfinansiering. Visjonen er å gjøre Gulset nasjonalt kjent som «den varme bydelen» gjennom aktiviteter som skaper livsglede og bidrar til bedre folkehelse.
Målet er å gjøre Gulset og Skotfoss til det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel. Det gjør vi ved å samarbeide med ideelle, kommersielle og offentlige aktører som vil bidra til dette.
Av aktiviteter vi driver kan navnes Etter Skoletid for skolebarn, Lyttevenn på barneskolene, Åpent Hus for hjemmeværende, Språktrening for innvandrere, Møteplass for arbeidssøkende, Kreativt verksted, Sykling uten alder, Re:cycling sykkelverksted, Re:Dsign systue, Seniordans, Seniornett datakurs, «Helt på tur»-grupper i naturen og samarbeidsprosjekt med fokus på inkludering, voldsforebygging og styrking av psykisk helse. Sammen med mange enkeltfrivillige og samarbeidspartnere ser vi at mennesker finner mening og skaper varme gjennom frivillig aktivitet.


Del denne artikkel på e-post