Bibelkvelder om Galaterbrevet

Bibelkvelder om Galaterbrevet

Velkomment til fem kvelder med Paulus brev til galaterne i fokus

Fem kvelder med Galaterbrevet.

Margrete og Bjarte vil i fellesskap undervise over brevet, og vi håper det vil være interessant både for de som er lite kjent med kristen tro og for de som har gått lenge med Jesus. Samlingene vil starte med enkel bevertning før undervisningen.  Siden vil det være mulig å snakke sammen i grupper. Vi deler inn i grupper, men håper også at husgrupper vil kunne komme og legge en eller flere av sine samlinger til bibelkveldene.  

Dato                     Tema                                               Tekst

1.februar             Hvem, hva, hvor og hvorfor.         Gal 1,1 – 2,10

8.februar             Rettferdighet ved tro                      Gal 2,11-3,14

15.februar           Løftet står over loven                     Gal 3,15-4,7

1.mars                 Slaveri og frihet                              Gal 4,8-5,15

8.mars                 Ånden i livet                                   Gal 5,16-6,18


Del denne artikkel på e-post