Konfirmant 2018?

 

16.05.2017

Vi ønkser alle som er født i 2003 velkommen som konfirmant i Gulset og Skotfoss menighet.

Alle som er født i 2003 har rundt månedskiftet april/mai fått en brosjyre fra Den norske kirke med invitasjon til konfirmasjon 2018.

I Gulset og Skotfoss menighet går konfirmantåret fra januar til september. Vi kommer til å sende ut invitasjon til et informasjonsmøte onsdag 13. september kl. 18.30 i Gulset kirke. Her blir det gitt infomasjon om konfirmanttida i Gulset og Skotfoss menighet og det blir mulighet for å stille spørsmål. Vi har digital påmelding via våre hjemmesider og de kommer til å åpne til dette møtet.

Vi har konfirmasjonsgudstjenester i begge kirkene, Skotfoss kirke 26. august og Gulset kirke 2. september (også 1. september hvis det er mange nok konfirmanter)

Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål.

Konfirmantansvarlig: Margrete Holmeide