Godt Skodd - Trosopplæring i menigheten

Godt Skodd - Trosopplæring i menigheten

I Gulset og Skotfoss menighet får alle døpte barn eller barn o-18 år der en av foreldrene er medlem i Den norske kirke tilbud om opplæring i kristen tro og tradisjon. Gulset og Skotfoss menighet ønsker å gi barn og ungdom kunnskap, opplevelser og erfaringer slik at de kan vokse i troen og bli kjent med tradisjonene i sin lokale kirke. Opplæringen består blant annet av samlinger over en eller flere ganger, gaver som oppfordrer til trosopplæring i hjemmet og invitasjon til leir og andre arrangementer i regi av menigheten. Påmelding gjøres enten direkte til lederne eller gjennom påmelding via hjemmesiden.

 

 

 

 

Godt skoddTrosopplæring i Gulset og Skotfoss menighet

 

 

0-1 år  Dåp og dåpssamtale 

0-1 år Babytrall. Neste babytrallkurs starter 23.januar. Meld dere på til inger@gulsetkirke.no  

2 år  Dåpsfest. Barna med familie og faddere blir invitert til en samling i kirken 11.mars.

3 år Tripp-trapp-tresko. Tre mandager blir alle treåringer invitert til tre samlinger med fokus på lek og bibelfortellinger m.m. høsten 2018.

4 år 4-årsbok og 4-årsklubb. Utdeling av 4-årsbøker i Skotfoss kirke og Gulset kirke høsten 2018. I etterkant kan 4-åringene være med på kirkebokklubb tre mandager.

5 år Søndagsskolekarusellen. Barna inviteres til å delta på søndaggskolen med egen samling for 5-åringene.Vi bygger blant annet bibelfortellinger i lego.

 

6 år Klar-ferdig-gå  Samling for skolestarterne april/mai 2018

7 år  Petrus pinsfest  Stort familiearrangement som arrangeres på Kapittelberget hvert år i mai. Petrusdagen er 27.mai 2018  Barna mottar også Petrus cd-hilsen til jul og   påske.

7 år  Smartieshelg Samling for 1.klassinger en lørdag med tema: Vi kan-Sammen med Jesus. Vi baker, spiser, leker, hører bibelfortlellinger m.m. Vi deltar også på gudstjenesten dagen etter. Neste Smartieshelg er 27. og 28.januar.

8 år  På tur med David  Dagstur i nærområdet med fokus på praktisk turkunnskap, Guds skaperverk og gjetergutten David.

9 år  Tårnagenthelg   Barna får være hemmelige agenter og får blant annet løse oppdrag og mysterier, klatre opp i kirketårnet og gå på symboljakt i kirken. Tårnagenthelgen blir 14.mars i Skotfoss kirke.

10 år Mer verdt enn gull Et opplegg med miljø og misjon i fokus.

11 år Lys Våken  Helgesamling med spennnende overnatting i kirken i desember

12 år Kode B filmkveld Tre samlinger hvor vi ser film og undersøker "den røde tråden" i Bibelen og se vårt liv i lys av den store fortellingen.

12 år 24H festival Spennende barnefestival i Fritidsparken i Skien

 

14 år Konfirmasjon

15 år  Ledertreningskurs Basic bibelkompetanse, bevisstgjøring og utvikling av lederegenskaper, sosialt felleskap.

16 år Crossroads Invitasjon til høstleir med ungdomsarbeidet

 

Vi har også mange ukentlige tilbud til barn og ungdom, blant annet søndagsskole hver søndag under gudstjenesten, to barnekor, Fokus-kvelder for ungdom og KRIK. Se fanene barn/ungdom på nettsiden.

Har du flere spørsmål vedrørende tilbudet vårt er du velkommen til å ta kontakt. Invitasjon sendes i posten til alle årskull. Dersom du eller noen du kjenner ikke har fått invitasjon, men ønsker invitasjoner vennligst send en epost til inger@gulsetkirke.no

 


Del denne artikkel på e-post