Minstemann og Småbarnstrall

 

01.02.2016

Minstemann starter opp igjen etter ferien 4.september.
Småbarnstrall starter 28.august.

Både Minstemann og Småbarnstrall er annenhver mandag. Her er det bare å møte opp (ingen påmelding).
Småbarnstrall er for barn fra 1-3 år sammen med en voksen. Sangstunden starter kl.17.30. Etter sangstunden spiser vi kveldsmat sammen.
Minstemann er barnekoret fra 4 år til og med 1.klasse. Vi synger, leker, hører bibelfortelling m.m.